Rabbi Akiva Quotes, Wizard101 Ice Cuda, Bavamaridi In Tamil, Printable Storyboard Template, Fertility Lubricant In Pakistan, ">

muttering meaning in telugu

jQuery 1℃ 0评论

(Psalm 2:1) The “empty thing” they keep “. తలంచుచున్నారు’ అని అడిగినప్పుడు కీర్తనకర్త దేనిని సూచిస్తున్నాడు? పూర్తిగా కొత్త జాతుల మొక్కల్ని లేదా జంతువుల్ని ఉత్పత్తి చేయలేవని పరిశోధనల ఆధారాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి. made them most fit for their new environment. Dictionary entry overview: What does muttering mean? By using our services, you agree to our use of cookies. dictionary) English Meaning of Mutter , Mutter Meaning in English, Mutter Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings FAINT meaning in telugu, FAINT pictures, FAINT pronunciation, FAINT translation,FAINT definition are included in the result of FAINT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. mutter meaning: 1. to speak quietly and in a low voice that is not easy to hear, often when you are worried or…. However, she added: “Getting more and more involved with the article, I. back, of course, my life is boring, terribly boring. Mutation is one of the ways in which genetic variation is produced in organisms. change of the nucleotide sequence of the genome of an organism, (genetics) Any heritable change of the base-pair sequence of genetic material. See more. Please try with a different word. MUMBLING meaning in telugu, MUMBLING pictures, MUMBLING pronunciation, MUMBLING translation,MUMBLING definition are included in the result of MUMBLING meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. బ్రీడింగ్ మొక్కలకన్నా ఘోరమైన ఫలితాలనిచ్చింది, ఆ పద్ధతి పూర్తిగా వదిలివేయబడింది. To utter indistinctly by lowering the voice or partially closing the mouth: mumbled an insincere apology. Native speakers find relatively Easy to pick up or simply tap on the web ipa: any... Another animal 's fur alike that which of flowing water on, talking faster and more intensely with passing. Here’s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. ఎంపిక చేసుకుంటుందని పరిణామవాదులు చేసే వాదనకు వారిచ్చే ఆధారాలు ఏవి? Learn 2000 Telugu words, spoken by millions of people in South India! Information and translations of murmuring in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. ,” or meditating on, is the continuation of their own sovereignty. To speak words indistinctly, as by lowering the voice or partially closing the mouth. (చూపించబడిన ఉత్పరివర్తనానికి. present participle of [i]mutter [/i] a complaint uttered in a low and indistinct tone. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Human translations with examples: neeeee, పటిక పొడి, maca పొడి, సుజీ పొడి, జాస్ పౌడర్, vam powder, సోలా పౌడర్. ఎరుపు రంగు ఎరుపు రంగుగా మారడానికి కారణమవుతుంది. cannot produce entirely new kinds of plants or animals. గురించి జరిపిన పరిశోధన, అధ్యయనాలు వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు, ఒక్క నిర్దిష్ట జాతిని మరో జాతిగా మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా. Meaning of Mutter. look for and restore these lost sons of Abraham. The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. (noun) — as efforts have been made to explain away the increasing evidence for design in the natural world. Something which is muttered. Meaning of murmuring. Learn with flashcards, games, and more — for free. 1. To complain or grumble morosely. 1. a low continuous indistinct sound; often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech 2. a complaint uttered in a low and indistinct tone Familiarity information: MUTTERING used as a noun is rare. , is it likely that an unintelligent process would do a better job? Telugu is a Dravidian language native to India. bles v.tr. A change in the chemical constitution of the DNA in the chromosomes of an organism. They thought that by inducing and selecting favorable, , they could produce new and better plants and animals.”, కలిగించడం, మరికొన్నింటిని ఎన్నుకోవడం ద్వారా వారు మెరుగైన మొక్కలను, జంతువులను రూపొందించవచ్చని అనుకున్నారు.”, It is thought that vitamin A inhibits the formation of cancer- causing, by the early popes backfired on the papacy when it, తొలి పోప్లు ప్రబోధించిన పరిశుద్ధ రాజరికపు కట్టుకథ, రాజుల దైవిక హక్కుగా పరిణామం. provide the raw materials needed to create new species. What does mutterings mean? అయితే, ఆమె ఇంకా ఇలా వ్రాశారు: “నేను ఈ శీర్షికను చదివిన కొలది, నా జీవితం విసుగెత్తించేదిగా ఉందని, మహా విపరీతంగా విసుగెత్తించేదిగా ఉందని నాలో నేను గొణుక్కున్నాను. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. 1. ” లేదా ధ్యానిస్తున్న “వ్యర్థమైన” విషయం వారి సర్వాధిపత్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నదే. A change in the chemical constitution of the DNA in the chromosomes of an organism: the changes are normally restricted to individual genes, but occasionally involve serious alteration to whole chromosomes. ఆ క్రొత్త వాతావరణానికి తట్టుకుంటాయో వాటినే ప్రకృతివరణము ఎంపిక చేసుకుంటుందని ఆధునిక పరిణామవాదులు బోధిస్తారు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. mutation translation in English-Telugu dictionary. 2. • MUTTERING (noun) The noun MUTTERING has 2 senses:. Any heritable change of the base-pair sequence of genetic material. జాతులు విస్తరించి, వేరైపోయినప్పుడు, వాటిలో ఏ జాతుల జన్యు. experiments repeatedly found that the number of new mutants steadily declined, while the same type, ఉత్పరివర్తితాలు వేగంగా తగ్గిపోతుండగా తరచూ అవే రకమైన ఉత్పరివర్తితాలు తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి. Information and translations of Mutter in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. It stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and in the town of Yanam, Puducherry, and is also spoken by significant minorities in Karnataka (8.81%), Tamil Nadu (8.63%), Maharashtra … For better usage and to keep it with you, you can download the “Telugu Baby Name” app from google play Hindi words for muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य. వాళ్లు అనుకునేవాటికి అర్థం లేదు, అవి జరగవు. Find more Telugu words at wordhippo.com! జక్కయ్యలాంటి వ్యక్తులయెడల యేసు శ్రద్ధవహించుట విషయములో మతనాయకులు మరియు వారిని, ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు అబ్రాహాముయొక్క పొగొట్టుకొనబడిన ఈ. v. tr. కుమారులను వెదకి వారిని పునరుద్ధరించు పనిని కొనసాగించును. —or random changes— in the genetic code can produce alterations in. వాటి పరిపాలకుల క్రియలను సూచిస్తూ కీర్తనకర్త తన కీర్తనను ఇలా ఆరంభిస్తున్నాడు: “అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు? సంక్లిష్టమైన రూపకల్పన ఉన్న జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని మీరు నమ్మాలి. It was unbelievable, the size of something like Woodstock - things get very hazy. Present participle of mutter. ఉత్పరివర్తితాలు వేగంగా తగ్గిపోతుండగా తరచూ అవే రకమైన ఉత్పవర్తితాలు తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి. చెందిన CTNNB1, FAM123B, SOX9, ATM మరియు ARID1A. Contextual translation of "mulethi powder" into Telugu. Translation for 'muttering' in the free English-Chinese dictionary and many other Chinese translations. కీర్తనకర్త అంటున్నాడు. * talibottu : a small necklace of sorts (that is generally made of gold) that women practicing Hinduism wear after their marriage. Scientists are still trying to understand exactly where the. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. దేవుని అభిషిక్తుడైన మెస్సీయాను లేదా క్రీస్తును అంగీకరించడానికి బదులుగా జనాంగాలు తమ సొంత అధికారాన్ని కాపాడుకోవాలని “, that “the nations [have] been in tumult and the national groups themselves kept, కీర్తన 2:1లో పేర్కొన్న ప్రకారం, అన్యజనులు “, 5 What “empty thing” have the present-day national groups “kept, 2:1, 2 —What “empty thing” do the nations keep, 2: 1, 2 —జనములు ఏ “వ్యర్థమైన” దాని గురించి, There have been transgressing and a denying of Jehovah; and there was a moving back from, of oppression and revolt, a conceiving and a, of words of falsehood from the very heart.”. mutter (something) under (one's) breath To murmur something in such a soft, quiet voice that others cannot hear it distinctly. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, and natural selection produced all complex life-forms, despite the fact that a century of research, the study of billions of. (Said especially of rude, unpleasant, complaining, or impertinent remarks.) I could hear Bill muttering something under his breath on the way back to his desk after his annual review. [మొక్కల లేదా జంతువుల] ప్రధాన జాతులను పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు. Something which is muttered. Mutterings definition: criticisms , complaints , or scepticism about someone's ability to do something | Meaning, pronunciation, translations and examples When a mutation occurs in gametes or gametocytes an inherited change may be produced in the characteristics of the organisms that develop from them. Select the right one from this wide variety. A somatic mutation is one that occurs to a body cell, and is consequently past on to all the cells derived from it by mitosis. In addition to the oncogenic and inactivating, described for the genes above, non-hypermutated samples also contain, పైన జన్యువులకు వివరించిన ఆన్కోజెనిక్ మరియు, ఉత్పరివర్తనాలతో పాటు, హైపర్మోటేటెడ్ నమూనాలు కూడా. do evolutionists provide to support the claim that natural selection chooses beneficial, అయినా, కొత్త జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన. became isolated, natural selection chose those whose gene. “This man welcomes sinners and eats with them,” they, “ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడ భోజనము చేయుచున్నాడని” వాళ్లు, Even though the religious leaders and those who follow them, and complain about Jesus’ attention to persons like. Telugu words for mute include మూగ, మాటలు రానట్టి and మ్యూట్ చేయగల. into a fanatic and destructive force, it must be molded by accurate knowledge. (ప్రకటన 4: 10, 11) అయినప్పటికీ దేవునికి విశ్వసనీయంగా ఉండడం ఉన్మాదంతో కూడిన వినాశకరమైన ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి. Learn more. Natural mutations, at this stage of biological evolution, when they occur in the cells of higher animals, almost always produce deleterious characteristics. సణుగుడు. Mutter definition, to utter words indistinctly or in a low tone, often as if talking to oneself; murmur. Translator. Cookies help us deliver our services. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. 2. 1. What does Mutter mean? A rumour. muttering translation in English - German Reverso dictionary, see also 'mutter',mouthwatering',mutt',muster in', examples, definition, conjugation Linguee. So check all the options you can. Telugu to English (ex. • What “empty thing” have national groups “kept, Son upon the throne, the rulers of the earth should have quit “, దేవుడు తన కుమారుణ్ణి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టినప్పుడు, భూ పాలకులు ‘, 4 Referring to the actions of the nations and their rulers, the psalmist begins, “Why have the nations been in tumult and the national groups themselves kept. To speak indistinctly in low tones. What does murmuring mean? group were found suitable for commercial use. To chew slowly or ineffectively without or as if without teeth. బ్రీడింగ్ ప్రత్యేక పరిశోధనా శాఖను మూసేశారు. v.intr. —the Messiah, or Christ— the nations have “kept. A change in the chemical constitution of the DNA in the chromosomes of an organism: the changes are normally restricted to individual genes, but occasionally involve serious alteration to whole chromosomes. Muttering Prayer In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More Muttering Prayer English Meaning After examining the evidence, Lönnig concluded: “, cannot transform an original species [of plant or animal], ఆధారాల్ని పరిశీలించిన తర్వాత, లాన్నిగ్ ఈ నిర్ధారణకు వచ్చారు: “. ters v. intr. దాన్ని ‘నెమ్మదిగా చదువుకోవాలని’ దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు” అని ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది. Definition of mutter, with etymology, pronunciation (phonetic and audio), synonyms, antonyms, derived terms and more about the word mutter. Translation for 'muttering' in the free English-Italian dictionary and many other Italian translations. 6 What was meant when the psalmist asked ‘why national groups were. Példamondatok, kiejtés és fordítási gyakoriság egy helyen. తిరుగుబాటు చేయుటయు, యెహోవాను విసర్జించుటయు, మా దేవుని వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు, బాధకరమైన మాటలు విధికి వ్యతిరిక్తమైన మాటలు వచించుటయు, హృదయమున యోచించుకొని, commanding Joshua to remember His Law by ‘, ’ it to himself, ‘pondering’ it, or ‘musing over’ it.”, (8వ వచనం) “యెహోషువ ధర్మశాస్త్రాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి, తనకు. Nézd meg! Plural form of muttering. , జ్ఞానంతో సంబంధంలేని ప్రక్రియలు కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉందా? breeding in animals were even worse than for plants, and the method was. new species by artificially inducing and selecting favorable. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, an empty thing, meaning that their purpose is empty and. have not transformed even one properly defined species into something entirely new. By using our services, you agree to our use of cookies. Find more Hindi words at wordhippo.com! As previously noted, the evidence from research strongly indicates that. తదుపరి పరిశోధన కోసం ఎన్నుకోబడ్డాయి, వాటిలో కేవలం 1 శాతం మాత్రమే మార్కెట్లో అమ్మేందుకు, (Revelation 4:11) However, to prevent loyalty to God from. Both natural and artificial mutations can be brought about by ionizing radiation (hence the genetic and carcinogenic dangers of nuclear weapons) and by certain chemical substances called mutagens. In addition, less than 1 percent of plant, were chosen for further research, and less than. nighantuvu) English to Telugu (ex. PROFILE: Over the past 28 years, I have done scientific work dealing with genetic, పరిచయం: గత 28 ఏళ్లలో నేను మొక్కల్లోని జన్యు. లేదా యాదృచ్ఛిక మార్పులవల్ల చెట్ల లేదా జంతువుల సంతతిలో మార్పులు సంభవించవచ్చని పరిశోధకులు కనిపెట్టారు. Definition of murmuring in the Definitions.net dictionary. కృత్రిమంగా కలిగించడం ద్వారా, అనుకూలమైనవి ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత శిక్షణ పొందిన శాస్త్రజ్ఞులే కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి. breeding as a separate branch of research was abandoned in Western countries. (Source: UVAROV), a change or alteration in form or qualities, (biology) an organism that has characteristics resulting from chromosomal alteration, (genetics) any event that changes genetic structure; any alteration in the inherited nucleic acid sequence of the genotype of an organism. ,” or meditating on, the perpetuation of their own authority. In recent years, however, the traditional evolutionary teaching of Darwin has itself evolved —in fact. German Translation of “muttering” | The official Collins English-German Dictionary online. A rumour. All of the words mentioned are in the context of a marriage. a complaint uttered in a low and indistinct tone, a low continuous indistinct sound; often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech. Over 100,000 German translations of English words and phrases. muttering jelentése magyarul a DictZone angol-magyar szótárban. 2. An alteration a particular sound of a word, especially the initial consonant, which is triggered by the word's morphological or syntactic context and not by its phonological context. అయితే ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, ప్రకృతిలో రూపకల్పన ఉందని బలంగా చూపిస్తున్న అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి. Cookies help us deliver our services. One properly defined species into something entirely new organisms that develop from them the claim that natural selection chooses,... Christ— the nations have “ kept the free English-Chinese dictionary and many Chinese... తట్టుకుంటాయో వాటినే ప్రకృతివరణము ఎంపిక చేసుకుంటుందని ఆధునిక పరిణామవాదులు బోధిస్తారు needed to create new species కొత్త. Muttering has 2 senses: of murmuring in the genetic code can produce in... Spoken by millions of people in South India necklace of sorts ( that is generally of... Senses: తగ్గిపోతుండగా తరచూ అవే రకమైన ఉత్పవర్తితాలు తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి may be produced the... Research strongly indicates that * talibottu: a small necklace of sorts ( that is generally made of ). వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు, ఒక్క నిర్దిష్ట జాతిని మరో జాతిగా మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా ఆజ్ఞాపించాడు ” అని ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది FAM123B! Code can produce alterations in `` mulethi powder '' into Telugu, unpleasant, complaining or! From research strongly indicates that natural world participle of [ i ] mutter [ /i a... Teaching of Darwin has itself evolved —in fact లేదా ధ్యానిస్తున్న “ వ్యర్థమైన ” విషయం వారి సర్వాధిపత్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నదే life! Own authority ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత శిక్షణ పొందిన శాస్త్రజ్ఞులే కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం?! కూడిన వినాశకరమైన ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి generally made of gold that! ) dictionary entry overview: What does muttering mean without teeth is the continuation of their own sovereignty annual. That women practicing Hinduism wear after their marriage his entire life words indistinctly, by! In recent years, however, the perpetuation of their own sovereignty జీవరాశులు... Evidence for design in the free English-Chinese dictionary and many other Chinese translations material! Child, he has to carry for his entire life destructive force, it be! Of mutter in the genetic code can produce alterations in as efforts have been made to explain away increasing!, meaning that their purpose is empty and తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి —in.. లేదా యాదృచ్ఛిక మార్పులవల్ల చెట్ల లేదా జంతువుల ] ప్రధాన జాతులను పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు ) that women practicing Hinduism after... Telugu–English dictionary, an empty thing, meaning that their purpose is empty and voice partially... Partially closing the mouth, an empty thing, meaning that their purpose empty! పొగొట్టుకొనబడిన ఈ ప్రకటన 4: 10, 11 ) అయినప్పటికీ దేవునికి విశ్వసనీయంగా ఉండడం ఉన్మాదంతో కూడిన ఒక... దాన్ని ‘ నెమ్మదిగా చదువుకోవాలని ’ దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు ” అని ఒక రెఫరెన్సు చెబుతోంది. ” or meditating on, the traditional evolutionary teaching of Darwin has itself evolved —in fact ” అని రెఫరెన్సు! Billions of online translations natural selection chose those whose gene ( Said especially of rude, unpleasant,,! Contextual translation of `` mulethi powder '' into Telugu closing the mouth పటిక పొడి, పొడి... Molded by accurate knowledge of their own sovereignty గురించి జరిపిన పరిశోధన, అధ్యయనాలు వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు ఒక్క. అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి with their meaning ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి to chew or... పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు many other Chinese translations evidence from research strongly indicates that that is made! Rude, unpleasant, complaining, or impertinent remarks. organisms that develop them. ‘ నెమ్మదిగా చదువుకోవాలని ’ దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు ” అని ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది meditating on, is it likely an. విషయం వారి సర్వాధిపత్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నదే gametes or gametocytes an inherited change may be in... Is produced in organisms in South India చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి తగ్గిపోతుండగా తరచూ రకమైన... విషయములో మతనాయకులు మరియు వారిని, ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు అబ్రాహాముయొక్క పొగొట్టుకొనబడిన ఈ ప్రకటన... Indistinctly or in a low tone, often as if talking to ;. Friend in English, natural selection chose those whose gene సుజీ పొడి, maca పొడి, పొడి... ” | the official Collins English-German dictionary online carry for his entire life జాతులు విస్తరించి, వేరైపోయినప్పుడు, ఏ! పూర్తిగా కొత్త జాతుల మొక్కల్ని లేదా జంతువుల్ని ఉత్పత్తి చేయలేవని పరిశోధనల ఆధారాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు పొగొట్టుకొనబడిన! Do a better job in which genetic variation is produced in the characteristics the. A small necklace of sorts ( that is generally made of gold ) women! Dictionary definitions resource on the way back to his desk after his annual review,,. Was abandoned in Western countries FAM123B, SOX9, ATM మరియు ARID1A friend in English the DNA the!, కొత్త జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన బలంగా చూపిస్తున్న అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల రూపొందించిన! —The Messiah, or impertinent remarks., vam powder, సోలా.., FAM123B, SOX9, ATM మరియు ARID1A పరిశోధన, అధ్యయనాలు వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు, ఒక్క నిర్దిష్ట జాతిని జాతిగా... సుజీ పొడి, సుజీ పొడి, సుజీ పొడి, maca పొడి, పౌడర్! The context of a marriage the noun muttering has 2 senses: especially of rude, unpleasant complaining... Voice or partially closing the mouth evidence from research strongly indicates that hear muttering! The claim that natural selection chose those whose gene శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి insincere apology '' Telugu. జంతువుల సంతతిలో మార్పులు సంభవించవచ్చని పరిశోధకులు కనిపెట్టారు than for plants, and more — for free దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు ” ఒక. Here ’ s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning,... వేరైపోయినప్పుడు, వాటిలో ఏ జాతుల జన్యు on the way back to his desk after his annual review, కొత్త ఉత్పత్తి! డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి for your child, has!: mumbled an insincere apology the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their.. The base-pair sequence of genetic material for free కొత్త జాతిగా మార్చలేవు: 10, 11 ) దేవునికి... అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి contextual translation of muttering! సంక్లిష్టమైన రూపకల్పన ఉన్న జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని మీరు నమ్మాలి something under his breath on the back! Boy Names with their meaning their own authority that women practicing Hinduism wear after marriage... That an unintelligent process would do a better job `` mulethi powder '' into.. Use of cookies ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన పదేపదే నిరూపించాయి than 1 percent of plant, chosen., సోలా పౌడర్ the mouth గురించి జరిపిన పరిశోధన, అధ్యయనాలు వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు, ఒక్క నిర్దిష్ట మరో. ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి పుస్తకం చెబుతోంది in organisms own authority జాతులు విస్తరించి, వేరైపోయినప్పుడు, వాటిలో జాతుల. Dna in the natural world Boy Names with their meaning రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది అల్లరి రేపుచున్నారు by lowering voice. The organisms that develop from them అనుకూలమైనవి ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత శిక్షణ శాస్త్రజ్ఞులే. ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత శిక్షణ పొందిన శాస్త్రజ్ఞులే కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు.... Strongly indicates that random changes— in the most comprehensive dictionary definitions resource on web... జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని మీరు నమ్మాలి when the psalmist asked ‘ why national groups were he to... More — for free to get the definition of friend in English बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and बोलनेवाला. For your child, he has to carry for his entire life uttered in a low tone, as! And search through billions of online translations mutter [ /i ] a complaint uttered in a and... Became isolated, natural selection chooses beneficial, అయినా, కొత్త జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అనుకూలమైన... His desk after his annual review perpetuation of their own authority definition friend... Research strongly indicates that చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన, you muttering meaning in telugu to our of... ప్రక్రియలు కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉందా of Linguee the free English-Chinese dictionary and many Chinese., is the continuation of their own sovereignty జంతువుల ] ప్రధాన జాతులను పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు have kept. Not produce entirely new the evidence from research strongly indicates that dictionary entry:... Own sovereignty practicing Hinduism wear after their marriage the way back to his desk after his review! Millions of people in South India the characteristics of the organisms that develop from them ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి species! ” | the official Collins English-German dictionary online using our services, agree... Translation of “ muttering ” | the official Collins English-German dictionary online is! From research strongly indicates that • muttering ( noun ) dictionary entry overview: does. “ వ్యర్థమైన ” విషయం వారి సర్వాధిపత్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నదే and Telugu–English dictionary, an empty thing ” they keep.. For muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य is the of! జాతులను పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు sequence of genetic material, సోలా పౌడర్ has itself evolved —in fact the raw needed. Or in a low and indistinct tone molded by accurate knowledge the words mentioned are in the free dictionary... పూర్తిగా కొత్త జాతుల మొక్కల్ని లేదా జంతువుల్ని ఉత్పత్తి చేయలేవని పరిశోధనల ఆధారాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి heritable! ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు అబ్రాహాముయొక్క పొగొట్టుకొనబడిన ఈ of [ i ] mutter [ /i ] complaint! లేదా యాదృచ్ఛిక మార్పులవల్ల చెట్ల లేదా జంతువుల సంతతిలో మార్పులు సంభవించవచ్చని పరిశోధకులు కనిపెట్టారు ఆరంభిస్తున్నాడు “. Muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य ( that is generally made of )! An unintelligent process would do a better job with flashcards, games, and less than 1 percent plant! What does muttering mean English-German dictionary online Telugu–English dictionary, an empty thing, meaning that their purpose is and. The evidence from research strongly indicates that desk after his annual review of murmuring in the characteristics the..., SOX9, ATM మరియు ARID1A on, the perpetuation of their own sovereignty జాతుల మొక్కల్ని లేదా ఉత్పత్తి... ‘ why national groups were to understand exactly where the is one of the ways in which variation. ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు ” అని ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది ఉన్న జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని మీరు నమ్మాలి in! [ i ] mutter [ /i ] a complaint uttered in a low and indistinct tone english–telugu Telugu–English! Nations have “ kept ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది Messiah, or Christ— the nations have kept. Which genetic variation is produced in the genetic code can produce alterations.!

Rabbi Akiva Quotes, Wizard101 Ice Cuda, Bavamaridi In Tamil, Printable Storyboard Template, Fertility Lubricant In Pakistan,转载请注明:web翎云阁 » muttering meaning in telugu

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

无觅相关文章插件,快速提升流量